Sanktuarium w Świętej Lipce

Sanktuarium maryjne w Świętej Lipce jest jednym z najbardziej znanych miejsc sakralnych tego regionu. Jego początki sięgają XIV wieku. Nazwa tego miejsca wywodzi się od lipy na której pojawiła się figura Matki Boskiej z dzieciątkiem. W wyniku tych wydarzeń Święta Lipka stała się popularnym miejscem pielgrzymkowym do którego przybywali pielgrzymi nie tylko z Prus i Warmi, ale również Mazowsza. Jednak w roku 1525 wiara katolicka została zakazana w państwie pruskim. Kaplica została obrabowana i zburzona a lipa wycięta. Figurkę Matki Boskiej utopiono w jeziorze.

Wraz z odzyskaniem swobód wyznaniowych w roku 1618 doszło do przekazania administrowania Świętej Lipki Jezuitom. Odbudowano kaplicę, a wydarzenia te zapoczątkowały rozkwit sanktuarium.  W roku 1685 rozpoczęła się budowa kościoła, który został konsekrowany w roku 1693 15 sierpnia.

Do dzisiaj miejsce to co roku jest licznie odwiedzane przez rzeszę turystów nie tylko z Polski ale również innych krajów. Nie bez powodu Święta Lipka nazywana jest "Częstochową północy".