Giżycko – Twierdza Boyen

Twierdza Boyen jest jednym z zabytków architektury wojskowej. Została ona zbudowana w latach 1843-1855 przez Prusy, a jej nazwa pochodzi od nazwiska pruskiego ministra wojny Hermanna von Boyena. Celem powstania tego obiektu było zapewnienie bezpieczeństwa wschodnich granic Prus. Po I Wojnie Światowej na terenie twierdzy powstał szpital.

Podczas II Wojny Światowej natomiast armia niemiecka z terenu Prusów Wschodnich wkroczyła na terytorium Polski. W czasie niemieckiej okupacji w Twierdzy Boyen swoją siedzibę miał ośrodek Abwehry, który szkolił żołnierzy przechodzących na niemiecką stronę.

Twierdza Boyen przeszła w ręce Wojska Polskiego w 1945 roku, które jednak korzystało z niej w sposób organiczny. W latach 50 zostały umiejscowione w Twierdzy liczne przedsiębiorstwa spożywcze, co spowodowało liczne zniszczenia na terenie obiektu. Sytuacja zmieniła się w latach 90 od tego momentu Twierdza Boyen stała się obiektem historycznym często odwiedzanym przez turystów.