Bazylika w Dobrym Mieście

Bazylika Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych jest kościołem gotyckim będącym częścią zespołu kolegiackiego z lat 1357-1389. Około roku 1346 biskup warmiński Herman dokonał ostatecznego rozdziału dóbr biskupich oraz kapitularnych. Wówczas powołał on kolejną kapitułę kolegiacką, która stała się trzecim pod względem wielkości właścicielem ziemskim na Warmi. Przeniesiono ją do Dobrego Miasta włączając do niej kościół parafialny.

Obecnie znajdujący się kościół zaczęto budować około 1359 roku. Kościół ma postać trójnawowej hali bez wydzielonego prezbiterium co jest typowe dla budowli Warmii. Ołtarz główny powstał ufundowany przez biskupa Adama Stanisława Grabskiego.

Ciekawymi zabytkami tego kościoła są również ambona zbudowana w roku 1693. Wielką atrakcją bazyliki są organy, które posiadają 49 głosów oraz 3522 piszczałki. W sezonie letnim organizowane są tu koncerty na które bardzo chętnie gromadzą się nie tylko osoby miejscowe, ale przede wszystkim zwiedzający świątynię turyści.

Na terenie Bazyliki znajduje się również biblioteka kapitulna, która pełni funkcję muzeum i jest udostępniana dla osób zwiedzających. Można w niej zobaczyć pozostałości dawnego wyposażenia kolegiaty. Do czasu wojny ze Szwedami znajdował się w niej bogaty skarbiec oraz księgozbiór, który został zrabowany.